Bijbelstudiedag over het Heilig Avondmaal

‘Het brood dat wij breken, breken we tot Zijn gedachtenis.’ Het Avondmaal is een getuigenis. Dit getuigenis zal centraal staan tijdens de Bijbelstudiedag op dinsdag 5 april. “Het gaat om de eenheid met Christus én met elkaar”, zegt ds. Jasper Bosman. Hij houdt ’s ochtends een boeiende lezing over het Avondmaal en ’s middags is er een interactief programma met o.a. aandacht voor de nieuwe samenwerking tussen Steunpunt Bijbelstudie en LPB media. Iedereen is welkom!

Al eeuwenlang zijn christenen wereldwijd gewend om regelmatig samen het Heilig Avondmaal te vieren. Maar waarom vieren we dit sacrament zoals we gewend zijn om te doen? Hoe is deze maaltijd ontstaan en wat zegt de Bijbel daarover? Hoe werd er vroeger Avondmaal gevierd, welke vragen spelen vandaag en zijn er misschien nieuwe ontwikkelingen met het oog op het Avondmaal van morgen? Tijdens het ochtendprogramma hoopt ds. Jasper Bosman deze vragen over het Avondmaal te behandelen in zijn lezing. Hij is predikant van De Open Poort in Hattem en promoveerde op de beleving van het Heilig Avondmaal binnen de CGK en de GKv. Hij zegt: “Ik zal vooral de historische lijn volgen. Maar ik wil ondertussen de vraag naar ‘de betekenis van’ niet uit het oog verliezen!”

Interactief programma
“Tijdens het middagprogramma gaan we in gesprek met elkaar en komen de vragen aan bod die er nu liggen vanuit de kerkelijke praktijk”, laat dagvoorzitter Dieneke van de Kamp weten. “Want in de loop van de tijd is in onze kerken de tucht op de achtergrond geraakt. Het Avondmaal is steeds meer open, er zijn geen briefjes meer nodig. En dan is er nog de discussie rond kinderen en het Avondmaal. Wat vinden we daar eigenlijk van?”

Ook deze middag laat LPB media zien hoe haar vrijwilligers werken in de praktijk. Bezoekers worden meegenomen in een opname, zijn erbij als een interview wordt afgenomen en krijgen zo een kijkje achter de schermen: “Woord en beeld versterken elkaar door deze nieuwe samenwerking van beide organisaties!”

Bijbelstudiedag wordt Ontmoetingsdag

De Bijbelstudiedag wordt nu ook wel Ontmoetingsdag genoemd. Er is dan ook voldoende tijd om elkaar te ontmoeten in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 te Meppel. Deze dag begint om 10.30 uur en eindigt om 15.30 uur en de toegangsprijs is 15 euro. Dit is inclusief koffie/thee bij binnenkomst en een soepje in de lunchpauze. De muzikale begeleiding is in handen van Henk Ophoff (piano) en Mirjam Altena (fluit). En er wordt gecollecteerd voor braillemappen voor blinden in Sri Lanka (NBG). Meer informatie is te vinden op www.steunpuntbijbelstudie.nl/ontmoetingsdag en deze dag is online live te volgen via Beleefmee.nl!