Gedragsregels

In het kader van volwassener worden van de vereniging zijn vijf gedragsregels opgesteld. We gaan ervanuit dat ieder lid deze kan onderschrijven en zich er aan houdt.

De gedragsregels zijn:

  1. Hou van de mensen om je heen evenveel als van jezelf (naar Marcus 12:31)
  2. Behandel andere mensen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen (naar Mattheus 7:12)
  3. Doe wat goed is voor de ander en wat de ander helpt (naar Romeinen 15:2)
  4. Accepteer elkaar en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft jou en de fouten van de ander vergeven (naar Colossenzen 3:13)
  5. Respecteer elkaars grenzen.

Door deze gedragsregels houden we de activiteiten leuk en toegankelijk voor allen.