Gedragsregels

Om het goed met elkaar te hebben hanteren we de volgende gedragsregels:

  1. Hou van de mensen om je heen evenveel als van jezelf (naar Marcus 12:31)
  2. Behandel andere mensen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen (naar Mattheus 7:12)
  3. Doe wat goed is voor de ander en wat de ander helpt (naar Romeinen 15:2)
  4. Accepteer elkaar en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft jou en de fouten van de ander vergeven (naar Colossenzen 3:13)
  5. Respecteer elkaars grenzen.