Geloof en LHBTI

Als bestuur van de christelijke LHBTI-beweging willen we verwoorden wat onze basis is, wat ons drijft en wat daarbij ons uitgangspunt is.

Daarbij leggen we alle nadruk op de positieve benadering en duiding van LHBTI-zijn in relatie met de Bijbel. Wij hebben in het evangelie de God van liefde ontmoet. Hij presenteert zich duidelijk: "God is liefde."

Wij geloven in God als Vader. We laten ons inspireren door de boodschap van zijn Woord. Jezus is voor ons de weg naar God. De Geest schrijft nieuwe wegen in de tijd. We laten ons leiden door het grote gebod, ons door Christus geleerd, om God lief te hebben in de eerste plaats en je medemens als jezelf.

LHBTI-ers zijn, net als hetero’s, volwaardige schepselen en geen producten van de gebrokenheid na de zondeval. Op deze manier nemen we afscheid van de uitdrukking "Je mag er zijn, als LHBTI-seksueel."

Want: "Je bent er, als LHBTI-er".

Er is ruimte in de Bijbel om een relatie aan te gaan voor mannen die van mannen houden en voor vrouwen die van vrouwen houden. De aanduiding "ín liefde en trouw" vinden we daarbij een onnodig extra. Deze zijn inbegrepen bij de relatie als zodanig.

In de ethiek van LHBTI-seksualiteit ons uitgangspunt de woorden die God sprak, voordat Hij man en vrouw schiep: “Het is niet goed als een mens alleen is”.

LHBTI-ers zijn net als hetero’s een mens gemaakt door God naar zijn beeld en gelijkenis. Op die manier nemen we afscheid van de uitdrukking: “je mag er zijn, als LHBTI-er.”

Want: “je bent er, als LHBTI-er.”

De zienswijze dat je wel LHBTI mag zijn maar dat je er niets mee mag doen vinden wij een irrealis. Je bent een LHBTI-er in alles wat je doet. Dat is veel meer dan het seksuele aspect dat vaak overbenadrukt wordt. Daarin is alle respect voor mannen en vrouwen die van elkaar houden.

Wij respecteren mensen die daarin andere keuzes maken. We geloven in de christelijke vrijheid en de vrijheid van het geweten. Bovendien is de visie op LHBTI-zijn niet de kern en ook niet de hoofdzaak van ons geloof.

Bij de teksten over perverse homoseksualiteit voelen we ons als gelovige LHBTI-ers niet aangesproken of veroordeeld.

Gods gevangene

Het eerste boek dat in Nederland verscheen over geloof en homoseksualiteit heet Gods gevangene. Je kunt het boek hieronder downloaden.