Graalbokaal Award uitgereikt aan Raymond Hintjes

Op 15 april is de Graalbokaal Award uitgereikt aan Raymond Hintjes.

Naar de mening van de jury heeft de voorzitter van de katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura, zich onder andere bij de publicatie van Kardinaal Eijk’s omstreden boek ‘De band van de liefde’ niet onbetuigd gelaten en zich kwetsbaar en actief opgesteld om de noodzaak van homo emancipatie in de RK kerk duidelijk te benadrukken. Zo ook deed hij dat bij de ongekend felle ophef rondom kinderboekenschrijver Pim Lammers. De intimiderende hetze bleek voornamelijk geïnitieerd te zijn door de pseudokatholieke stichting Civitas Christiana die aanslaat op de beschuldiging dat homoseksualiteit veel overlap heeft met pedofilie en daarbij een wereldbeeld schetst met een afkeer van alles wat, in hun ogen, anders is, LHBTI-fobie, discriminatie en een verlangen naar een geromantiseerd verleden dat nooit heeft bestaan.

Met bovendien een dagelijks actieve inzet voor het levensbeschouwelijke en katholieke onderwijs om mede daar vanuit een fundament te leggen voor begrip, emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit in de RK kerk heeft de jury doen besluiten de eerste Graalbokaal Award toe te kennen aan Raymond Hintjes.

Wat de Graalbokaal Award uitreiking heeft losgemaakt:

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid, inzet en volharding om jullie stem en de stem, de nood en het verlangen van velen te laten horen afgezet tegen het bisschoppelijk bolwerk. De voorbereiding/publicatie voor de uitreiking van de graalbokaal, via de journalistiek en de media, en de inspirerende en feestelijke uitreiking op zaterdag 15 april hebben mij goed gedaan. Ik ervaar bij mezelf dat ik op grond van de jarenlange indoctrinatie van de rk. kerk/bisschoppen mezelf minderwaardig voel ten opzichte van andere/heteroseksuele mensen.

Hoewel ik de laatste jaren gelukkig regelmatig op een positieve wijze gevoed word hoe mij te verhouden tot mijn homoseksuele gevoelens blijkt het stempel dat ik jarenlang met me meedroeg diep ingesleten. Het deed me daarom goed zaterdag bij de uitreiking van de graalbokaal aanwezig te zijn met zoveel gelijkgestemden in hartsverlangen en gevoel. Tegelijk ervaarde ik het gemis van een man, een vriend, een kameraad, om gekend en gezien te worden. Tijdens de ‘apres-ski’ heb ik gesproken met de abt van de abdij. Zijn ruimhartigheid van geest en volledige acceptatie van ieder mens zoals hij is, was een kroon op de dag en een waardevolle bevestiging van mezelf.

Nogmaals dank. Dat het jullie gegeven mag zijn jullie werk voort te zetten vanuit jullie eigen waarden, beleving en gedrevenheid en in het belang van velen.”