Nashville Verklaring: Open brief voorzitters en oud-voorzitters christelijke LHBT-organisaties

Een lofzang. Gij ganse aarde! Juicht den HEERE.
Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.
Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.
Gaat in tot Zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam;
Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht;
(Psalm 100 uit de Statenvertaling)

Wij zijn het met de ondertekenaars van de Nashvilleverklaring eens dat God ons gemaakt heeft. Homoseksueel, lesbienne, heteroseksueel, transgender, queer, interseksueel zijn allen geschapen naar het beeld van God.

En het is zeker goed om de oproep van heel psalm 100 na te leven en God te loven voor het feit dat wij allen geschapen zijn naar Gods beeld.

Wij respecteren de mening van de ondertekenaars van de Nashvilleverklaring. Ook al voelt de Nashvilleverklaring als een afwijzing en een slag in ons gezicht. In Nederland is de vrijheid van meningsuiting een goed recht.

Tegelijk doet de inhoud van de Nashvilleverklaring ons intens pijn en baart het ons zorgen.

Wij kennen allemaal de worsteling tussen ons christen-zijn en onze seksuele identiteit. Veroordeling, disrespect, afwijzing en zelfmoordpogingen zijn ons niet vreemd.

In onze zoektocht en worsteling is de Bijbel tegelijk een hard gelag en een troost gebleken. Het toepassen van een oude tekst naar het hier en nu is moeilijk, maar niet onmogelijk.

Wij hebben Gods zorg, trouw en liefde ervaren in de diversiteit aan kerkgemeenschappen die wij op onze zoektocht hebben gevonden.

Wij zijn God dankbaar dat wij in vrijheid mogen leven in Nederland, waar non-discriminatie een grondrecht is. Ons hart gaat uit naar alle mensen in landen, waar zij om hun seksuele  oriëntatie of genderidentiteit vervolgd worden en voor hun leven moeten vrezen.

Wij staan met deze verklaring op om te laten zien dat geloof en een andere seksuele oriëntatie dan wel genderidentiteit hand in hand kunnen gaan.

Wij staan met deze verklaring op om naast het geluid van de Nashvilleverklaring een ander geluid te laten horen dat oog heeft voor de realiteit van LHBT’ers met een christelijke achtergrond.

Wij hopen dat we met onze verklaring alle mensen, met name jongeren, kunnen bereiken die worstelen met de combinatie van hun geloof en hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Dat je mag weten dat God je gemaakt heeft naar zijn beeld. Dat je goed bent zoals je bent. Dat God je altijd trouw zal zijn. Dat er kerkgemeenschappen zijn die jou accepteren en waar je mag zijn wie je bent met alles er op en er aan.

Daar vertrouwen we op en dat weten wij zeker, omdat wij dat zelf ervaren hebben.

Daar hebben we ons als oud-voorzitters van CHJC, ContrariO, LKP en LCC Plus Projecten hard voor gemaakt. Daar maakt ChristenQueer zich sterk voor (CHJC en ContrariO zijn samen gegaan als ChristenQueer.)

Jij bent daar van harte welkom!

Namens,
Bestuur ChristenQueer
Gert-Jan van Leeuwen (voorzitter ChristenQueer, voorzitter LCC Plus projecten, oud-voorzitter ContrariO)
Heleen de Boer (voorzitter LKP)
ds. Wielie Elhorst (oud-voorzitter LKP en LCC Plus Projecten)
René Venema (oud-voorzitter ContrariO)
Jeroen Windhorst (oud-voorzitter CHJC)
ds. Ina Veldhuizen (oud-voorzitter CHJC)
Susanna Kamminga (oud-voorzitter CHJC)
Marcel Sem Kok (oud-voorzitter CHJC)
Robert Daverschot (oud-voorzitter ContrariO)
Erik Bolks (oud-voorzitter ContrariO)