Nashville Verklaring schadelijk voor christelijke LHBT’ers

Zorg over sociale acceptatie van LHBT’ers in orthodox-christelijke kring

In het eerste weekend van januari zetten 250 orthodox-protestantse predikanten en politici hun handtekening onder de Nederlandse vertaling van de zogenaamde ‘Nashville Verklaring’. De verklaring verzet zich tegen een verdere acceptatie van homoseksualiteit en genderidentiteit in de kerken. De christelijke LHBT+-organisaties die samen werken in de LCC Plus Projecten zijn verbijsterd over de verklaring en vooral bezorgd over het effect er van in de kring van de ondertekenende predikanten.

Streep door de rekening van proces van dialoog en gesprek
In de afgelopen tien jaar is vanuit de LCC Plus Projecten hard gewerkt aan de sociale acceptatie van LHBT’ers in christelijke kring. Met name de christelijke orthodoxie was en is daarin speerpunt van aandacht. Gert-Jan van Leeuwen, voorzitter van ChristenQueer en van de stuurgroep van de LCC Plus Projecten: “We hebben goede stappen kunnen zetten in de afgelopen jaren. Uitgangspunt is pastorale sensitiviteit en veiligheid voor LHBT’ers in hun eigen kerken en gemeenschappen. De verklaring is slechts een opsomming van overtuigingen en lijkt aan de gewonnen ruimte voor LHBT’ers volledig voor bij te gaan. Het is eerder een stap terug, die het voortgaande gesprek schaadt.” De stuurgroep van de LCC Plus Projecten is verbijsterd over de verklaring, maar benadrukt dat het de hand blijft uitstrekken naar kerken en gemeenschappen waarin de thema’s van seksuele oriëntatie en genderidentiteit ingewikkeld liggen.

Zorg over LHBT’ers in orthodox-christelijke kring
De grootste zorg van de vertegenwoordigers van de LCC Plus organisaties ligt bij het effect van de verklaring op LHBT’ers in orthodox-christelijke kring. Kees Goedegebuur, bestuurslid van het LKP en stuurgroeplid: “Jongeren die het al moeilijk hebben met hun gevoelens, zijn niet geholpen met een verklaring als deze. Het jaagt hen eerder de kast weer in. We weten van de ernstige schade van de isolatie waarin zij terechtkomen en van het hoge percentage van LHBT-jongeren in deze kring die denken aan suïcide.” Zomaar weggaan uit een dergelijke gemeenschap is vaak geen of een moeilijke optie, omdat het ook een breuk met de sociale omgeving kan betekenen.

Oproep aan de kerken
De LCC Plus organisaties roepen alle kerkgenootschappen op afstand te nemen van de verklaring en zich met de ondertekenende predikanten te onderhouden over deze actie. Een uiterst schadelijke verklaring als deze kan in de kerken zelf niet onweersproken blijven.

LCC Plus organisaties
De LCC Plus is een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren, in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het Ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: www.lccprojecten.nl.

LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender.