Nieuwsbrief Stichting RK homo-emancipatie

Met genoegen bieden wij u bijgaand onze nieuwsbrief aan. Onze Kerstwens, Ophef, Hardvochtig en andere onderwerpen komen hierin aan de orde. Ook kunt u meer informatie lezen over de  Graalbokaal Award die in het voorjaar 2023 voor de eerste maal uitgereikt zal worden.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u een gezegend en vredevol Kerstfeest toe te wensen.