Privacybeleid

Algemeen

Leden hebben recht op:

  • inzage
  • rectificatie
  • beperking van verwerking van persoonsgegevens
  • bezwaar
  • niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

 

Twee andere belangrijke aspecten van de AVG

1. Privacy by design: bij ontwerpen van producten en diensten moeten persoonsgegevens worden beschermd.

Bij het ontwerp van de website, het versturen van e-mails/nieuwsbrieven en versturen van het blad moet inzichtelijk zijn welke persoonsgegevens worden gebruikt.
Bij elke nieuwsbrief en ook bij het versturen van blad moet aangegeven worden dat men dit niet meer wil.
Bij het versturen van het blad dient met de verzender een overeenkomst worden afgesloten dat de gegevens steeds eenmalig zijn.

2. Privacy by default: de technische en organisatorische maatregelen moeten ervoor zorgen dat alleen persoonsgegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

Bij aanmelding van een lid is nodig:

Naam in het kader van de ledenadministratie en om het lid persoonlijk aan te kunnen spreken. Wanneer iemand regiocontactpersoon is zie tekst verderop.
Geboortedatum in het kader dat de vereniging afdelingen op basis van leeftijd kent, bijvoorbeeld de HoJo’s.
Geslacht in het kader dat de vereniging afdelingen op basis van gender kent, bijvoorbeeld de regio’s voor vrouwen.
Adres in het kader van versturen van het blad of indien geen e-mailadres dan ook voor het versturen van hardcopy mails/nieuwsbrieven
Postcode/Woonplaats in het kader van regionale activiteiten
Land in het kader van landelijke activiteiten
E-mailadres in het kader van versturen van e-mails/nieuwsbrieven. Wanneer iemand regiocontactpersoon is zie tekst verderop
Vaste telefoonnummer in het kader van persoonlijk contact of uitnodigingen voor de vereniging en activiteiten (doelgroep – regio)  Wanneer iemand regiocontactpersoon is zie tekst verderop
Mobiele Telefoonnummer in het kader van persoonlijk contact of uitnodigingen voor de vereniging en activiteiten (doelgroep – regio)  Wanneer iemand regiocontactpersoon is zie tekst verderop
Rekeningnummer in het kader van automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. Deze is alleen in het bezit van de penningmeester

 

In het kader van het goed functioneren van de vereniging zijn bovenstaande gegevens noodzakelijk en worden alleen voor het daarachter vermeldde doel gebruikt. Hiermee wordt voldaan aan ‘beperking van verwerking van persoonsgegevens’.

Een lid heeft altijd inzage in zijn persoonsgegevens. In de beantwoording van die vraag wordt de uitleg van benodigde gegevens gehanteerd.

Een lid kan bezwaar maken indien hij vermoed dat zijn persoonsgegevens voor meer dan bovenstaande is gebruikt en dient dit dan in zijn bezwaar te concretiseren.

Wanneer een lid wil krijgt hij correspondentie per post thuis en is dus niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. Wanneer de nieuwe website een ledenpagina krijgt, is de ledenpagina alleen toegankelijk indien nadrukkelijk toestemming gegeven door het desbetreffende lid.

Na aanmelding wordt naam en e-mailadres van de aangewezen contacperso(o)n(en) aan het nieuwe lid verstrekt en kan die zelf contact opnemen

Bovenstaande gegevens worden alleen voor de er achter beschreven doelen gebruikt. Elk ander persoonsgegeven dat een lid verstrekt doet hij uit eigen vrije wil en persoonlijke titel.

Met deze richtlijnen voldoet ChristenQueer aan de AVG.