Riek Stienstralezing 2021: Glenn Helberg

“De grootste daad van zelfzorg is om jezelf te worden”

De Riek Stienstralezing zal deze keer worden gehouden door drs. Glenn Helberg. Hij zal spreken over (psychologische) zelfzorg binnen de lhbtqi+-gemeenschap.

Wat kunnen wij doen aan selfcare om de eigen mentale gezondheid te sterken? Leidend in zijn lezing is de vraag hoe een individualistische notie als zelfzorg benaderd kan worden vanuit een gemeenschapsperspectief en op intersectionele wijze. Hoe kunnen we voor anderen zorgen door voor onszelf te zorgen? Hoe scheppen we binnen de lhbtqi+-gemeenschap fysieke en emotionele ruimte voor (zelf)zorg?

De lezing van Glenn Helberg wordt ingeleid door een poëzievoordracht van Babeth Fonchie en gevolgd door een een-op-een nagesprek tussen Glenn Helberg en Isjed Ijaz Hussain.

Dinsdag 17:00-18:00 uur
De Riek Stienstralezing is gratis bij te wonen in de Theaterzaal van OBA Oosterdok. Hier is beperkte capaciteit en registratie is noodzakelijk: mail naar aanmelden@ihlia.nl

Verder wordt de lezing ook live uitgezonden via een YouTube-livestream, hiervoor hoeft niet geregistreerd te worden.