Vertrouwenspersoon

Ook binnen ChristenQueer kunnen (aspirant)leden te maken krijgen met wat voor hem/haar ongewenst gedrag is. Gedacht kan worden aan intimidatie, pesten (roddelen, sociaal isoleren, lichamelijk geweld, dreigementen, bespotten), discriminatie (naar godsdienst (geloof), levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid) of niet integer gedrag.

In eerste instantie kun je het voor jouw ongewenste gedrag bespreken met degene die dit doet. Het is belangrijk te vertellen dat je zijn/haar gedrag niet accepteert. Veel mensen beseffen niet dat hun gedrag ongewenst is en stoppen ermee zodra dat rechtstreeks wordt gezegd. Helpt dit niet praat er dan over met de gecertificeerde vertrouwenspersoon van ChristenQueer: PeteR Clark. Hij is bereikbaar via info@pasme.info of 06-22415205.

(Hij is enige die de e-mails leest. Krijg je zijn voicemail, spreek gerust in. Hij is de enige die het afluistert.)

Vertrouwelijk

De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen, alleen hij en jij weten wat wordt besproken. De vertrouwenspersoon doet niets, wat jij als melder van ongewenst gedrag, niet wil. In een gesprek kun je met hem sparren wat je eventueel als vervolgactie wil en wat daar de verschillende opties in zijn.

Bespreek zaken die je opvallen en dwarszitten met de vertrouwenspersoon. Van belang is dat de Vereniging ChristenQueer een veilige thuisbasis is voor iedereen!