Visie en missie

Visie

ChristenQueer is een brede christelijke LHBTI-beweging die gelooft dat God elk mens gemaakt heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Gods grootheid is veelkleurig en verbindend.

ChristenQueer gelooft in een wereld waarin LHTBI-ers zich veilig weten en LHBTI- jongeren opgroeien in volledig acceptatie door hun families en kerken.

Volledige acceptatie vraagt dat LHBTI-ers gezien en gehoord woorden en hun taak en roeping als christen ongehinderd mogen vervullen.

Tegelijk accepteert ChristenQueer dat niet iedereen dezelfde visie op homoseksualiteit deelt. Deze veelkleurigheid nodigt ons uit tot inclusief christen-zijn. Waar het gezamenlijk belijden van het Evangelie centraal staat zal het Licht van God overwinnen.

Missie

ChristenQueer biedt mensen die tot de LHBTI-doelgroep behoren en die zich aangesproken voelen door de Bijbel, een veilige plek waar ontmoeting centraal staat. Daarnaast levert ChristenQueer een bijdrage aan het gesprek over homoseksualiteit en christen-zijn in kerk en samenleving. ChristenQueer wil inclusiviteit bevorderen en christelijke gemeenten en gemeenschappen helpen een visie te ontwikkelen die bijdraagt aan een veilig klimaat voor alle LHBTI-ers.